Monday, 9 March 2009

Spring Snow in Norway


De første månedene av vårt liv er vi pakket inn i hvitt, dullet med og vugget i søvn i hvitt. Senere får vi høre at Himmelen - som minner oss om vår tidligste barndom - er hvit. Vi blir løftet og båret bort - vi flyter. Det er derfor vi blir fortalt at englene flyr. Den første snøen minner oss om de eneste ganger i vårt liv da vi var uten frykt.
By Thornton Wilder, amerikansk forfatter... Den åttende dag.
Took a walk outside along the snow fields yesterday. I found out that I am getting use to this spring of white snow in North Europe. Feel very, very peaceful. All these pictures are from a norwegian magzine which I love to read. The photographing, editing, and the tone are so attactive to me. http://www.nyttrom.no/.The day when I am too old to do or to think, I will just sit beside
this window with a book all day long.Norwegian fjord - remind me some most beatiful days in my life.

No comments: